کلمه مرشد

مرشد به عنوان عمود خیمه زورخانه است و مهم ترین و ارجمندترین جایگاه را با نواختن ضرب و کلام آهنگین خود جهت ارشاد و هدایت ورزشکاران برعهده دارد.

بیشتر بخوانید

پهلوان حاج سید تقی کمالی قمی

از مشاهیر و اسوه های اخلاق و شرافت و وطن پرستی و غیرت و مردانگی که از اوایل جوانی شروع به ورزش و کشتی میکند و خیلی زود با غلبه بر تمام پهلوانان قم آوازه و شهرت پهلوانی اش به طهران و ری و کاشان و شهرهای ولایات اطراف رسیده و در سنی کمتر از سی سال زنگ زورخانه ها برایش به صدا در می آید.

بیشتر بخوانید