کلمه مرشد

مرشد به عنوان عمود خیمه زورخانه است و مهم ترین و ارجمندترین جایگاه را با نواختن ضرب و کلام آهنگین خود جهت ارشاد و هدایت ورزشکاران برعهده دارد.

بیشتر بخوانید

پهلوان حاج سید تقی کمالی قمی

از مشاهیر و اسوه های اخلاق و شرافت و وطن پرستی و غیرت و مردانگی که از اوایل جوانی شروع به ورزش و کشتی میکند و خیلی زود با غلبه بر تمام پهلوانان قم آوازه و شهرت پهلوانی اش به طهران و ری و کاشان و شهرهای ولایات اطراف رسیده و در سنی کمتر از سی سال زنگ زورخانه ها برایش به صدا در می آید.

بیشتر بخوانید

بنیاد های ورزش زورخانه ای در ایران باستان “قسمت اول”

از همان آغاز در ایران کهن ورزش و مسئولیت اخلاقی همزاد و همراه بوده اند. پاسداری از زندگی خانوادگی و قومی و ملی در برابر تجاوزات بیگانگان بدن نیرومند و چابک و مقاوم را ایجاب می کرده و این امر بدون درک مسئولیت اخلاقی به خاطر دفاع از مقدسات و نوامیس انسانی نمی توانست میسر باشد.

بیشتر بخوانید