درباره ما

درباره منش پهلوانی

در راستای ترویج، حمایت و نشر مباحث و مسائل مختلف ورزش باستانی و زورخانه ای ایرانزمین.

ما بر آن شدیم تا در اینترنت و فضای مجازی از جمله وبسایت و شبکه های اجتماعی، به نشر اخبار این ورزش و تاریخچه آن، آموزش، اصول و مبانی و معرفی پهلوانان نامی ایران بپردازیم.

امیدواریم بتونیم با یاری شما عزیزان بدون حاشیه به انتشار مطالبی آموزنده و هدفمند بپردازیم.

پهلوانی، گفتار و پندار و کردار نیک
بررسی ورزش های باستانی و پهلوانی
معرفی پهلوانان نامی و قدرتمند ایرانزمین

منش پهلوانی

اما داستان لوگوی وبگاه منش پهلوانی